برچسب: بغدیون

تنگه بغدیون

اجرای برنامه تنگ بغدیون با آمار ۱۵نفر با سرپرستی جناب نوری امروز ساعت ۵:۳۰صبح ازسمت طاووسیه برگزارشد.. سپس بعدازرسیدن به روستا تیم حرکت خودرا آغاز کرد. بعداز خوردن صبحانه وناهار و لذت ازتنگه وپیمایش درساعت [ … ]