صخره نوردی

تنگ ظلمات

و اما قرعه این هفته به نام تنگ ظلمات افتاد.
ساعت ۷صبح از شیراز با مینی بوس ب سمت زرقان رفتیم

ب تعداد ۳خانم و ۱۴اقا.

🏔نوع برنامه:نیمه سنگین،فنی و پیمایشی…
شروع برنامه با همراهان محلی گرامی و
سرپرست اقای داوود نوری
و مسول فنی اقای محمد نوری.
ونفر آخر مجید شریفی
ساعت ۸صبح به ابتدای محل پیمایش در ابتدای پارک حفاظت شده بمو رسیدیم و به سمت تنگ ظلمات به راه افتادیم.
بعد از طی ۴۵دقیقه در مسیری زیبا برای صرف صبحانه و استراحت توقف کردیم.
سپس مسیر تنگه را ادامه دادیم با مناظر بسیار چشمگیر وزیبا وهیجان انگیز دست ب سنگ شدنها،و هوای نم نم بارانی.
در طی،مسیر در بعضی از قسمتها با طناب حمایت میشدیم.
در ساعت ۲:۱۰ب بالای تنگه رسیدیم و ب استراحت و نهار پرداختیم،و مجدد در ساعت ۳مسیر پیمایش را ادامه دادیم
و بخت یار کرد و تعدادی بز و پازن،کبک و بلبل سیاه دیدیم
ک باعث هیجان بیشتر شد.
در پایان ۵:۱۵عصر ب مینی بوس رسیدیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *