کوهنوردی

غار زکریا

🔆ساعت ۶صبح حرکت از شیراز سمت پلیس راه فسا
با یک دستگاه مینی بوس هیوندا
باسرپرستی جناب نوری
با آمار ۱۴نفر راهی منطقه استهبان شدیم طرفای ساعت ۹رسیدیم و
پیمایش را از کنار فنس ها آغاز کردیم شیب کوه ۳۰درجه بود وهوا سرد وخشک بود اما زیبا ولذت بخش
درمسیر درختان انجیر فراوان بود وبرداشت را ازقبل انجام داده بودند..وبوی عطر ابشن فضای کوهستان را پرکرده بود ..
سپس جای مناسبی برای صرف صبحانه انتخاب کردیم ودوباره مسیر ادامه دادیم
نیم ساعت قبل از ورود به غارسمت راست مسیرپیمایش شیب زیادی داشت که همراه بادست به سنگ که زیبایی مسیر دوچندان کرده بود..

طرفای ۱۱ازدهلیز غارعبورکردیم و جناب نوری توضیحات لازم انجام دادند وهمه دوستان کوله ها را گوشه غار گذاشته وهدلایت را آماده کردند و حرکت کردیم ،،،،جذابیت غار فوق العاده بود جنس سنگ اهکی بود و نوع بین سنگها کلسید..
،،دوستان کلی عکس گرفتند وازتجربیات استفاده میبردند .
سپس بعدازبیرون آمدن ازغار لباسها را تعویض کرده و دست وصورت شسته برای ناهار حاضر شدیم بسیارخوش گذشت جای بقیه دوستان سبزبود ..🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

سپس سوت حرکت ب سمت پایین ساعت
۱۶ زده شد ..

درپایان ۲۰:شیراز بودیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *