کوهنوردی

بهشت گمشده

 

 

طبق روال هفتگی وبرنامه ریزی ازقبل
با امار ۱۶نفر بایک دستگاه مینبوس هیوندا
جمعه ۲۶/ مهرماه ۹۸
ساعت۶:۵صبح ازسمت طاووسیه آغاز شد…
چندنفر ازدوستان دروازه قران سوارکردیم پس از گذراندن مسافت جاده ازسمت پلیس راه وخرید خوراکی ازگویم به سمت بیضا حرکت کردیم و جاده کامفیروز روگذروندیم وطرفای ساعت ۷:۵۰ رسیدیم
وسپس بعداز مسیر خاکی ب ورودی رسیدیم و از سرویس پیاده شدیم کوله ها رو برداشته وباصحبتهای جناب حبیبی درمورد منطقه پیمایش را ازمسیرزیبای بهشت گمشده آغازکردیم بعدازپیمایش ۱۵دقیقه سمت چپ رودخانه و زیرسایه درختی نیم ساعتی به صرف صبحانه پرداختیم ،،، دوستان زحمت چای اتیشی ودمنوش کشیدند وبعددوباره مسیر زیبای بی نظیر باپیمایش ۴۵دقیقه ب جایگاهی بزرگ وبهشت رسیدیم وسایل همانجا گذاشتیم وتا انتهای ابشار و حوضچه وچشمه رفتیم واقعا اب گوارایی داشت و ساعتها ب لذت پرداختیم وعکس گرفتیم
بعداز برگشت ب صرف ناهار پرداختیم
بعدازصرف ناهار وبازی وسرگرمی واستراحت کوتا سوت حرکت ساعت ۱۵:۱۵ زده شد ودوباره پیمایش زیبای یک ساعت ازسمت راست تنگه بادرختان بلوط ادامه دادیم وهیجان برنامه دوچندان میشد .( ومثل همیشه زبالها راجمع اوری کنیم و به بیرون منطقه انتقال دادیم )✅✅
سپس دراخر مسیربرگشت ساعت ۱۷:۱۵ کنار سرویس بودیم ..🚌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *