کوهنوردی

تنگه بله برم

طبق روال هفتگی وبرنامه ریزی ازقبل
با آمار ۲۱نفر بایک دستگاه مینبوس هیوندا .🚎
جمعه مورخ۸شهریورماه ۹۸
ساعت ۶صبح ازسمت طاووسیه آغاز شد…

بدلیل زمان کم وبهتر پیش رفتن اجرای برنامه صبحانه را در سرویس میل کردیم …

شروع برنامه ازروستا ساعت ۸:۳۰بعداز جمع کردن وسایل وکوله با مسافت نیم ساعت سرازیری به پایین رسیدیم
ابتدای تنگه وسایل ابندی کرده و وتسوپ پوشیده وسمت راست تنگه حرکت کردیم واقعا واسه شروع آب بسیارسردی داشت (ایمنی هم که صددرصد مهم بود )💯
باهماهنگی جناب محمد نوری وجناب داودنوری تیم به خوبی پیش میرفت بعداز گذشت دوساعت هیجان
جایگاهی زیبا وسرسبز جهت استراحت وناهار پرداختیم ودوباره به راه افتادیم درمسیر سمت چپ تنگه کارگاه زده شد جهت فرود افراد وحمایت صورت گرفت وب سلامتی پایین تنگه رسیدیم وبعداز کلی شنا و لذت وسایل جمع کردیم به سمت روستا با شیب خاکی درحدود یک ساعت به روستا رسیدیم ..
سپس دراخر مسیربرگشت ساعت ۱۷:۳۰کنار سرویس بودیم ..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *